Restrukturizācija

Juridiskām personām

 

Ārpustiesas parādu restrukturizācija ir veids, kā risināt problēmas uzņēmumā, kas kāda iemesla dēļ nespēj izpildīt līgumsaistības. Tā ir iespēja glābt biznesu. Restrukturizācija finanšu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem dod iespēju turpināt savu darbību un veiksmīgi pārdzīvot ekonomiski grūtus laikus uzņēmumā. Process ir efektīvāks nekā tiesas process vai maksātnespēja, jo strīds tiek atrisināts ātrāk un samazina zaudējumus, kas rodas, risinot strīdu tiesas kārtībā.

Restrukturizācija ir debitora un RALUM izstrādāts restrukturizācijas plāns, kas balstās uz parādu restrukturizācijas priekšlikumiem, kuru pamatā ir biznesa plāns. Pānā tiek ietverta uz finanšu problēmu risināšanu vērsta debitora rīcība. Ir vairāki procesi, ko plānā var paredzēt: aktīvu pārdošana (ieskaitot nerentablas biznesa nozares pārdošanu), vadības maiņa, kapitāla piesaiste, parādu kapitalizācija, savstarpējo prasījumu ieskaits un citas lietas.

 

Fiziskām personām 

Restrukturizācija fiziskām personām ir kredīta nosacījumu maiņa, ja klients ir nonācis finanšu grūtībās, bet lieta vēl neatrodas tiesvedības stadijā. Šādā situācijā, kredīts, kas netiek apmaksāts var tikt restrukturizēts. Tas nozīmē, ka tiek veiktas dažādas izmaiņas kredīta nosacījumos, lai klientam vienojoties ar Kreditoru būtu iespēja  rast risinājumu turpmākai kredīta apmaksai. Restrukturizācija fiziskām personām ietver aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu, kredīta atmaksas veida un grafika maiņu, kā arī citus nosacījumus, kas nodrošina klientam iespēju turpināt pildīt