Refinansēšana

Debitora parāda refinansēšana (rekreditēšana, pārkreditēšana, pārkreditācija, kredīta pārpirkšana)  ir kredītsaistību noformēšana pie jauna Kreditora –bankas vai citas finanšu institūcijas, uz jaunu nosacījumu pamata jeb kredītsaistību nokārtošana ar jauna aizdevuma palīdzību.

 

Jebkuras aizdevuma refinansēšanas mērķis ir izdevīgāku kredīta nosacījumu iegūšana un kredīta kopējo izmaksu samazināšana. Aizdevuma refinansēšana tiek izmantota vairākos gadījumos, tomēr izplatītākais refinansēšanas iemesls ir situācija, kurā, atrodoties vienās kredītsaistībās, tiek konstatēts, ka pie cita kreditora uz to pašu noteikumu pamata ir iespējamas izdevīgākas kredītsaistības.

 

Refinansēšana faktiski ir kredīta noformēšana no jauna, tāpēc uz to attiecas visi tie paši noteikumi, kas ir saistīti ar jauna kredīta noformēšanu. Refinansēšanas laikā tiek noslēgta trīspusēja vienošanās – starp debitoru un abiem, iepriekšējo un jauno, kreditoru.