"Personai, kas ievērojusi visus maksātnespējas procesa noteikumus, pēc saistību dzēšanas procedūras beigām nesegtās saistības tiek dzēstas. "

Maksātnespēja

FIZISKAS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJA 

  • Maksātnespējas procesu var ierosināt persona:
    • kuras parādsaistībām iestājies izpildes termiņš, un tās ir lielākas par 5000 eiro,
    • kurai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro.
  • Maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumus ir vienreizēja iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas administrācijas izveidotajā kontā.
  • Maksātnespējas procesu neuzsāk personai, kura pēdējo triju gadu laikā ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem.
  • Pieteikums tiesā procesa uzsākšanai jāiesniedz pēc deklarētās vai, ja tādas nav, pēc faktiskās dzīvesvietas.
  • Lēmumu par procesa uzsākšanu tiesa pieņem jau nākamajā dienā.
  • Maksātnespējas procesa ilgums ir atkarīgs no parādsaistību apjoma un no tā, kādi īpašumi pieder parādniekam.