Ko darīt, ja ir pārdots īpašums un joprojām ir parāds pret Banku?

15.03.2018.

Ikdienas darbā mēs saņemam daudz jautājumu no mūsu Klientiem saistībā ar RALUM sniegtajiem pakalpojumiem. Visbiežāk uzdotais jautājums no tiem ir - kā tieši RALUM var palīdzēt, ja Banka vai parādu piedzinējs grib piedzīt parādu?

Hipotekārais kredīts bankā.

 

Aktīvās kreditēšanas laikā Aivars iegādājās savu pirmo nekustamo īpāšumu, paņemot Bankā kredītu EUR 70’000 dzīvokļa iegādei. Dažādu iemeslu dēļ, Aivaram radās finansiālas problēmas un viņš vairs nespēja maksāt kredīta maksājumus. Rezultātā Banka uzsāka parāda piedziņas procesu un Aivara dzīvoklis tika pārdots izsolē par EUR 40’000.

Ņemot vērā, ka izsolē dzīvoklis tika pārdots par EUR 40’000, bet kopējais parāds bija EUR 70’000, tad atlikušos EUR 30’000, Banka turpināja piedzīt no Aivara.

Šādā situācijā ir sekojošas alternatīvas:

  1. Samaksāt Bankai EUR 30'000 (atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai)
  2. Uzsākt fiziskas personas maksātnespējas procesu, kas Aivaram izmaksās EUR 4017,14 un aizņems 2 gadus
    1. Maksātnespējas depozīts: 430*2=860 eur
    2. Atvilkums no algas 30% apmērā: 430*0,3*24=3096 eur (pieņemam, ka Aivars saņem minimālo algu)
    3. Valsts nodeva: 71,14 eur
  3. Meklēt citu risinājumu (vienošanās ar Banku)

Aivars uzskatīja, ka Banka nerīkojas godīgi prasot no viņa vēl EUR 30’000, tāpēc griezās pie RALUM pēc palīdzības situācijas risināšanā.

Rezultātā, pēc RALUM sarunām ar Banku, tika panākta vienošanās, ka Aivars 2 gadu laikā samaksā Bankai EUR 3500, savukārt no atlikušā parāda viņš tiek atbrīvots.

Ieguvēji šajā gadījumā bija abas puses. Pirmkārt, Banka saņēma par 404 eur vairāk nekā tas būtu Aivara maksātnespējas gadījumā, savukārt, Aivara kopējās izmaksas, lai atrisinātu situāciju, bija par 527 eur mazākas. Nemaz nerunājot par to, kādu iespaidu maksātnespējas process būtu atstājis uz Aivara dzīves kvalitāti (kredītreitings dažādās datubāzēs, darba devēju attieksme uc.).