Debitoru pārstāvība

Debitoru (parādnieku) interešu pārstāvībai un aizsardzībai ir būtiska loma sarunās ar jebkuru kreditoru, neatkarīgi no procesa stadijas, kurā tas atrodas. Atkarībā no debitoru pārstāvības veida un profesionalitātes būs atkarīgs lietas rezultāts. Neatkarīgi no tā vai debitors ir saņēmis brīdinājumu no bankas, prasības pieteikumu no tiesas vai paziņojumu no tiesu izpildītāja par nekustamā īpašuma izsoli, RALUM piedāvā profesionālu uz praktisko pieredzi balstītu debitoru pārstāvību jebkurā no šīm stadijām.

 

RALUM piedāvā pārstāvību sekojošās institūcijās/procesos: 

1. Bankās un kredītiestādēs

2. Parādu piedziņas kompānijās

3. Lietās ar kreditoriem un citām finanšu institūcijās

4. Nekustamo īpašumu jautājumos (apsaimniekošana)

- vienošanās par parāda samaksas kārtību, veidu un grafiku

- restrukturizācija

- refinansēšanās

5. Tiesās un šķīrējtiesās

- iesniegumi, lūgumi, sūdzības

- paskaidrojumi par prasības pieteikumu

- pretprasības, apvērsuma prasības

- izlīgumi

- tiesvedības process

6. Lēmumu, spriedumu vai nolēmumu izpildes procesā (tiesu izpildītāji)

- iesniegumi, lūgumi, sūdzības

- tiesu izpildītāju paziņojumi

7. Nekustamā īpašuma izsoles procesā