Cesija

Cesija ir prasījuma pāreja no viena kreditora citam pēc tiesiska darījuma, likuma vai tiesas sprieduma, jeb kreditoru maiņa bez parādnieka piekrišanas. Kreditoru, kura prasījums pāriet uz jauno kreditoru, sauc par cedentu, bet jauno kreditoru – par cesionāru. Debitora stāvoklis ar cesiju nedrīkst pasliktināties, tādēļ cesionārs, ja viņam personīgi pieder kādas priekšrocības pret parādnieku, nedrīkst tās izlietot.

 

Paziņošanas pienākums par cesiju parādniekam ir uzlikts cesionāram. Līdz paziņošanai var teikt, ka parādniekam ir divi kreditori un parādnieks var izvēlēties, kuram no viņiem maksāt parādu.

 

Cesionārs, iegūstot prasījuma tiesību, iegūst arī tiesību celt prasību, kā arī pārņemt cedenta civilprocesuālās tiesības jebkurā civilprocesa stadijā.